Wyróżnienie “Brązowa Tarcza” dla naszego Liceum


Podczas ostatniej uroczystości, jaka odbyła się w szkolnej auli przed przerwą w zajęciach spowodowaną pandemią

Ksiądz Dyrektor odczytał nam list skierowany na Jego ręce przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.Jest to list pochwalny dla naszego Liceum, pełen uznania dla pracy nauczycieli i uczniów. Otóż dzięki wynikom, jakie wspólnie osiągnęliśmy,

znaleźliśmy się w szacownym gronie 1000 najlepszych liceów w kraju. Mamy prawdziwy powód do dumy!