Wielki Post


W okresie Wielkiego Postu mamy szansę uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Pierwsze w tym roku spotkanie z tą formą modlitwy odbyło się w miniony piątek.

Opłata za obiady – Marzec 2020 r.


Opłata za obiady – Marzec 2020 r. 
Grupy 0
6 zł x 22 dni = 132 
Klasy 1-6
7 zł x 22 dni = 154 
Klasy 7-8 i starsi
9 zł x 22 dni = 198 zł  

Konto bankowe dla wpłat za obiady

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

92 1600 1084 1844 7229 2000 0001

Dni bajek i baśni


W klasach 1-3 trwają Dni bajek i baśni. Podczas Słówka podsumowaliśmy zadania. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy! Próbowaliśmy też rozszyfrować zagadki Pani Klaudii ukryte w kolorowych balonach. Dzień zakończyliśmy tańcami z Panią Kingą. Dziękujemy wszystkim przebranym dzieciom:)

Ogłoszenia 2020-02-23


 1. 24 lutego – poniedziałek – nab. do NMP WW o g. 17:30

 2. W środę nabożeństwo do NMP Wspomożenia Wiernych o g. 17:30.

 3. Palmy z Niedzieli Palmowej można przynieść w poniedziałek i wtorek do kaplicy (na popiół).

 4. Środa Popielcowa rozpoczyna czas Wielkiego Postu. Msza św. Tego dnia msza św.
  o g. 18:00 z posypaniem głów popiołem.

 5. W środę popielcową obowiązuje post ilościowy od 18 do 60 roku życia (jeden posiłek do syta i dwa skromne posiłki) oraz post jakościowy (wstrzemięźliwość-posiłki bez mięsa) od 14 roku życia.

 6. Droga krzyżowa w każdy piątek o g. 17:30.

 7. Gorzkie żale w każdą niedzielę po pierwszej mszy św. porannej.

 8. Rekolekcje pragniemy przeżyć w od 3 Niedzieli Wielkiego Postu od 15 marca.

 9. Wielkanoc przypada 12 kwietnia

 10. Ostatni dzień miesiąca sobota. Modlimy się za rodziców, wychowawców dzieci i młodzieży.

 11. W tym tygodniu mamy wolne intencje mszy św.

 12. Pragniemy wprowadzić w naszej kaplicy, w niedziele, mszę św. o g. 18:00
  na okres od 1 marca do 30 czerwca dla zbadania potrzeb wiernych.

 13. Msza św. z udziałem dzieci o g. 11:30 od 1 marca

 14. Wstajemy na dzwonki ministrantów po przeistoczeniu, by na wezwanie „Oto wielka tajemnica wiary” odpowiadać w postawie stojącej.

 15. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej złożonej na stoliku, za ławkami.

 16. Solenizantów i jubilatów tygodnia otaczamy serdeczną modlitwą
  i powierzamy opiece MB Wspomożenia Wiernych.

—————————————————————————————————-

Kodeks Prawa Kanonicznego (1983)

Rozdział II – DNI POKUTY

Kan. 1249 – Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni:

(1) modlić się w sposób szczególny,
(2) wykonywać uczynki pobożności i miłości,
(3) podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków,
(4) zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów.

Kan. 1250 – W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu.

Kan. 1251 – Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Kan. 1252 – Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty.

Kan. 1253 – Konferencja Episkopatu może dokładniej określić sposób zachowania postu i wstrzemięźliwości, jak również w całości lub części zastąpić post i wstrzemięźliwość innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.


Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji wraz z wykładnią.

Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach” – przyjęto nowe brzmienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

Jak wynika z nowego brzmienia przykazania, okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan. 1249-1250).

364. Zebranie Plenarne KEP, które odbyło się w Warszawie w dniach 12-13 marca 2014 r., określiło zasady dotyczące promulgacji nowelizacji IV przykazania kościelnego.

Nowa wersja przykazań kościelnych, w formie ujednoliconej wraz z wykładnią, zostanie podana do wiadomości, a tym samym promulgowana, poprzez rozesłanie do wszystkich kurii diecezjalnych. Zostanie również zamieszczona w Aktach Konferencji Episkopatu Polski.

Jednolity tekst przykazań kościelnych wraz z wykładnią stanowi załącznik niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

Pięć przykazań kościelnych:

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Wykładnia dla pierwszego, trzeciego i czwartego przykazania kościelnego

Pierwsze przykazanie kościelne:

„W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”.

Na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są:
– 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
– 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)
– czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało)
– 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)
– 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych
– 25 grudnia, uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie).

W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymywać się od wykonywania prac niekoniecznych, czyli tych prac i zajęć, które utrudniają:
– oddawanie Bogu czci,
– przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
– korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK).

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (zob. kan. 1248 § 1 KPK).

Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 1248 § 2 KPK).

Trzecie przykazanie kościelne:

„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.”

Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

– Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diecezjalnych, która odbyła się w Warszawie, dnia 21 marca 1985 roku, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje czas Komunii wielkanocnej, obejmować będzie okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.

Czwarte przykazanie kościelne:

„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

– Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 1251-1252).

– Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego.

– Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty.

– Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

– Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (zob. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.

Za zgodność:
+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 14 marca 2014 r.

zob.

Intencje 2020-02-23


Intencja

celebrans

Spowiedź

Wypominki

ks. Piotr

Nd 8:30

ks. Piotr

ks. Waldemar

Wypominki

ks. Waldemar

Nd 10:00

+Piotr i Weronika Grosiak

ks. Waldemar

ks. Konrad

Animowanie: R

Nd 11:30

+Jan i Henryk Ludwiccy rśm.

ks. Konrad

ks. Piotr

śr 17:30

Nabożeństwo do NMP Wspomożenia Wiernych

ks. Piotr

pn 18:00

ks. Waldemar

ks. Piotr

wt 17:30

ks. Waldemar

wt 18:00

Ks. Waldemar

ks. Piotr

śr 17:30

Nabożeństwo do NMP Wspomożenia Wiernych

ks. Piotr

śr 18:00

ks. Waldemar

ks. Piotr

cz 18:00

ks. Waldemar

pt 18:00

ks. Waldemar

ks. Piotr

sb 18:00

św. Jana Bosko. Za Rodziców, Wychowawców dzieci i młodzieży

ks. Waldemar

ks. Piotr

Intencje 2020-02-16


Intencja

celebrans

Spowiedź

Wypominki

ks. Piotr

Nd 8:30

+Henryk 7rśm., o zdrowie dla Zbigniewa

ks. Piotr

ks. Waldemar

Wypominki

ks. Waldemar

Nd 10:00

+Mirosław, Maria, Aleksander, Jarosław

ks. Waldemar

ks. Piotr

Animowanie: Rodziny Wspólnot Ewangelizacyjnych

Nd 11:30

+Maksymilian Dunst

ks. Waldemar

ks.

Nd 11:30

+Pelagia Świecz

ks. Piotr

pn 18:00

+Tadeusz 6rśm.

ks. Waldemar

ks. Piotr

wt 17:30

Różaniec z Wypominkami

ks. Waldemar

wt 18:00

+Za polecanych w wypominkach

Ks. Waldemar

ks. Piotr

śr 17:30

Nabożeństwo do NMP Wspomożenia Wiernych

ks. Piotr

śr 18:00

+Aneta Góra 2rśm.

ks. Waldemar

ks. Piotr

cz 18:00

+Teresa rśm. + Iwona i Tadeusz

ks. Waldemar

pt 18:00

+Teresa i Antoni

ks. Waldemar

ks. Piotr

sb 13:00

Chrzest

ks. Ireneusz Ś.

sb 18:00

+Zygmunt Dowmont 30 dni po pogrzebie

ks. Waldemar

ks. Piotr

Ogłoszenia 2020-02-16


 1. Różaniec z wypominkami we wtorek o g. 17:30 i msza św. za polecanych w wypominkach.

 2. W środę nabożeństwo do NMP Wspomożenia Wiernych o g. 17:30.

 3. Zapraszamy wszystkich wiernych do udziału we Mszy Świętej
  w intencji śp. Księdza Biskupa Stanisława Stefanka w 30 dniu po jego śmierci, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi 17 lutego o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej.

 4. II etap Procesji Różańcowych dookoła Szczecina w intencji pokoju na świecie, o zachowanie i rozwój wiary w rodzinach oraz za Ojczyznę nastąpi w sobotę, 29 lutego, Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Mierzynie o godz. 18.00, która zakończy się Apelem Maryjnym w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Dołujach.”

 5. Pragniemy wprowadzić w naszej kaplicy, w niedziele, mszę św. o g. 18:00
  na okres od 1 marca do 30 czerwca dla zbadania potrzeb wiernych.

 6. Msza św. z udziałem dzieci o g. 11:30 od 1 marca

 7. Wstajemy na dzwonki ministrantów po przeistoczeniu, by na wezwanie „Oto wielka tajemnica wiary” odpowiadać w postawie stojącej.

 8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej złożonej na stoliku, za ławkami.

 9. Solenizantów i jubilatów tygodnia otaczamy serdeczną modlitwą
  i powierzamy opiece MB Wspomożenia Wiernych.