BOSKAR 2020


Po raz pierwszy kapituła, wśród dużego grona naszych uczniów, wybrała 10 uczniów do nagrody dyrektora szkoły. Po burzliwych naradach Dyrektor Szkoły przyznał trzy nagrody BOSKAR 2020 za wrażliwość na potrzeby środowiska szkolnego i drugiego człowieka, aktywną działalność na rzecz szkoły, środowiska, pracę w ramach wolontariatu pełną empatii i oddania, rozwijanie swoich pasji, postawę pełną kultury i szacunku dla innych oraz szczególne osiągnięcia w nauce uczniom z klas 8, otrzymali ją: Natalia Gołembiewska z 8Pc, Amelia Rus z 8Pa i Michał Małasiak z 8Pb. Gratulujemy!