BOSKAR 2020


Po raz pierwszy kapituła, wśród dużego grona naszych uczniów, wybrała 10 uczniów do nagrody dyrektora szkoły. Po burzliwych naradach Dyrektor Szkoły przyznał trzy nagrody BOSKAR 2020 za wrażliwość na potrzeby środowiska szkolnego i drugiego człowieka, aktywną działalność na rzecz szkoły, środowiska, pracę w ramach wolontariatu pełną empatii i oddania, rozwijanie swoich pasji, postawę pełną kultury i szacunku dla innych oraz szczególne osiągnięcia w nauce uczniom z klas 8, otrzymali ją: Natalia Gołembiewska z 8Pc, Amelia Rus z 8Pa i Michał Małasiak z 8Pb. Gratulujemy!

Wspomnienie św. Jana Bosko


31 stycznia obchodziliśmy wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera, wychowawcy i patrona młodzieży. Ksiądz Jan Bosko powiedział: ,,Żyjcie w największej radości, bylibyście nie grzeszyli”. Podczas uroczystej Eucharystii ksiądz Łukasz przypomniał determinację założyciela salezjanów, który mimo licznych przeciwności stworzył wspaniałe dzieło, którego dziś wszyscy jesteśmy udziałem. Po Mszy św. młodzież złożyła życzenia, kwiaty i wyraziła swoją wdzięczność w słowach podziękowania księżom salezjanom pracującym w naszej szkole. Potem odbyło się spotkanie w auli i kolejne wspomnienie o św. Janie Bosko . W 1824 roku Janek miał zaledwie 9 lat, gdy przychodził podglądać lokalne grupy cyrkowe oraz wędrownych sztukmistrzów. W pewnym momencie dostrzegł, że magiczne sztuczki kuglarzy przyciągają dziesiątki osób. Postanowił wykorzystać to do głoszenia Ewangelii. Organizował w niedzielę pokazy swoich sztuczek, iluzji, opowiadał znakomite żarty, a wszystko przeplatał modlitwą, wspólnym śpiewem i cytował kazania zasłyszane w pobliskim kościele. 31 stycznia to był miły dzień bo pięknie go  młodzież świętowała.