Wolontariusze na Placu Tobruckim.


w każdy czwartek na Placu Tobruckim ludzie dobrej woli rozdają potrzebującym pomocy ludziom odzież, żywność, koce i inne niezbędne im do przetrwania rzeczy.

Nasi wolontariusze byli tam również i rozdawali upieczone przez siebie ciasta.