Roraty


Nie ma adwentu bez rorat! Uczniowie klas 0-3 przychodzą na szkolne msze roratnie z kolorowymi lampionami, którymi rozświetlają kaplicę i nasze serca. Czas oczekiwania na Boże Narodzenie wypełniamy wspólną modlitwą i dobrymi uczynkami.