Czytanie łączy (artyści dzieciom)


29.11.br. Odbyła się akcja Cała Polska czyta dzieciom. 

 Wydarzenie to, jak co roku, zorganizowała pani bibliotekarka Danuta Łempicka. Tym razem uczniom kl. I SP Polskie legendy i podania czytała p. Małgorzata Zgorzelska – artystka Opery na Zamku książąt Pomorskich w Szczecinie. Zachwyciła ona słuchaczy przepięknym głosem i niezwykłą dykcją. Na uwagę zasługiwała również oryginalna recytacja wiersza Juliana Tuwima pt. Ptasie Radio wzbogacona o wizualizację i dźwiękowe naśladowanie ptaków wykonana przez panią Małgorzatę Górnej.

Uczniowie z uwagą wysłuchali wystąpień zaproszonym gości i chętnie dzielili  się swoimi emocjami i przeżyciami.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z osobami ze świata kultury.