Sztuka recytacji, piękne przeżycia i wzruszenie.


22 listopada odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Celem konkursu było rozwijanie talentów aktorskich, szerzenie zamiłowania do poezji i kształtowanie wrażliwości na piękno słowa. Uczestników podzielono na  trzy grupy wiekowe. Z klas 4-8 w konkursie wzięło udział 18 uczniów, którzy przepięknie wygłaszali przygotowane utwory. Recytujący oczarowali słuchaczy swoją pomysłowością, zaangażowaniem i wrażliwością:  1. miejsce zajęła Hanna Babińska z  klasy 8Pc,  2. miejsce zajął  Piotr Żmurkiewicz z klasy 4Pa, natomiast 3. miejsce zajęła  Natasza Kluzek z klasy 6Pb. Oceniając występy uczniów jury  brało pod uwagę opanowanie pamięciowe, dykcję, właściwy dobór utworu, ogólne wrażenie artystyczne oraz tempo mówienia. . Wyróżnienie otrzymali: Hanna Dynia z klasy 4Pb i Nikodem Osękowski  z klasy 8Pc.  Mamy nadzieję, że obcowanie z poezją dostarcza wszystkim: recytującym i słuchaczom  pięknych przeżyć i wzruszeń.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za  przygotowanie i gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym.