Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w naszej szkole.


20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym roku uczczono go szczególnie ze względu na mijające 30 lat od ustanowienia konwencji praw dziecka.  Nasza szkoła dołączyła do inicjatywy UNICEF realizując działania, które miały na celu zapoznanie dzieci z prawami ustanowionymi kilkadziesiąt lat temu przez Janusza Korczaka. Były na ten temat rozmowy, pogadanki, debaty na godzinach wychowawczych,  było słówko tematyczne przeprowadzone  dla społeczności szkolnej przez kl. 6Pc, było forum zorganizowane przez koło polonistyczne,  były prezentacje na języku polskim i zajęciach z wos-u, w centralnym miejscu w szkole wywieszono cenne informacje dla naszych uczniów na ten ważny dla nich temat.