2019-11-17 Ogłoszenia


 1. Dziś msza dla rodziców, wychowawców dzieci i młodzieży o g. 11:30

 2. Adoracja dla rodziców i wychowawców o g. 20:00

 3. Po mszy św. zbieramy do puszki na rzecz naszej kaplicy-organów.

 4. Różaniec z wypominkami za zmarłych poleconych na karteczka od pn do sb o g. 17:30

 5. Za tydzień Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 6. 24 listopada przypada rocznica sakry ks. abp. Andrzeja:
  „Módlmy się za naszego Księdza Arcybiskupa Metropolitę Andrzeja Dzięgę,
  w dniu 17 rocznicy sakry biskupiej,
  o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej, o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże
  w pasterskiej posłudze w Kościele nad Odrą i Bałtykiem. Ciebie prosimy…”

 7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej złożonej na stoliku, za ławkami.

 8. Solenizantów i jubilatów tygodnia otaczamy serdeczną modlitwą
  i powierzamy opiece MB Wspomożenia Wiernych.

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu!

Stając przed Tobą obecnym wśród nas pragniemy przygotować się do uroczystości Twego królowania w naszej Ojczyźnie. Pokornie zginamy kolana przed Twym majestatem i wyznajemy, że Twego królowania nam potrzeba. Prosimy o Twoją opiekę i błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny. Błagamy też, łaskawy Królu Miłosierdzia, byś wybaczył nam wszystkie nasze niewierności i wspominając Chrzest Polski przyjął hołd dziękczynienia, który Ci składamy.

Panuj w naszych rodzinach, miastach i wioskach, w naszych parafiach, miejscach pracy i wypoczynku, bo Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie. Amen.