“Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste…”-Jan Paweł II


Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych to jeden z priorytetów naszych działań edukacyjno- wychowawczych. Cała społeczność szkolna włączyła się w działania upamiętniające 101.  rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 12 listopada klasy 4-8 obchodziły uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczęliśmy od Mszy św. poprowadzonej przez ks. Konrada Roszczyka. Uroczyste spotkanie w auli podkreśliło ważność tego dnia. Uczniowie  przypomnieli historię odzyskania przez Polskę niepodległości. Chór szkolny zaprezentował pieśni patriotyczne. Na fortepianie towarzyszył zaproszony pan Andrzej Olszewski. Porucznik Romuald Szmyt opowiedział o mundurze wojskowym z 1936 roku. To był uroczysty dzień – w prostych gestach zaprezentowałyśmy nasz patriotyzm.