Obchody Święta Niepodległości w klasach 0-3.


8 listopada 2019 r. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły z  klas 0-3 uczestniczyli w szkolnych obchodach Święta Niepodległości.

Rano, podczas Mszy św. dziękowaliśmy Bogu za dar wolnej Ojczyzny i modliliśmy się za tych, którzy oddali za Nią życie.Następnie odbyła się akademia przygotowana przez dzieci z koła teatralnego i muzycznego pod kierunkiem pani Beaty Fabisiak i pani Kamili Janas. Widzowie oglądali wzruszające taneczne obrazy i inscenizacje ukazujące polską historię, słuchali wierszy i pieśni patriotycznych. Program artystyczny dostarczył uczniom, rodzicom i nauczycielom wielu wzruszeń. Na zakończenie z dumą i radością wspólnie zaśpiewaliśmy nasz hymn narodowy.

Dzieci z klas 0-3, wraz z uczniami klas IV-VIII i szkoły średniej,   uczestniczyły również w akcji MEN „Szkoła do hymnu”, która odbyła się o godzinie 12 na placu przed szkołą.

Lekcje patriotyzmu odbyły się także dzień wcześniej. Podczas słówka uczniowie z dumą recytowali wiersz Władysława Bełzy  „Katechizm polskiego dziecka”. Podczas zajęć dziecirozpoznawały  symbole narodowe, przygotowywały biało-czerwone kokardy,  śpiewały pieśni patriotyczne, zapoznawały się z  postaciami wybitnych Polaków. Reprezentacje klas uczestniczyły również w wojewódzkim konkursie IPN „Symbole narodowe”.

W tych dniach każde dziecko mogło poczuć się dumne z bycia Polką i Polakiem.

(wm)