Katechizm polskiego dziecka


Na dzisiejszym słówku dzieci z klasy 2b przedstawiły postać Władysława Bełzy –autora wiersza „ Katechizm polskiego dziecka”.

Poeta napisał ten utwór w 1900 roku, 18 lat przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wiele pokoleń Polaków, mając w sercu  te  proste słowa o miłości do Ojczyzny, oddawało za Nią swoje życie.

Teraz miłości do Ojczyzny uczy się najmłodsze pokolenie – to  właśnie uczniowie naszej szkoły.