Róża Różańcowa Rodziców za Dzieci


Serdecznie zapraszamy do modlitwy różańcowej za dzieci w Róży Rodziców. Jedna dziesiątka różańca odmawiana w codzienności sprawi, że Dzieci Rodziców tej Róży będą objęte modlitwą całego różańca codziennie, bo każdy rodzic odmówi dziesiątkę z jednej tajemnicy różańcowej. Tajemnice są zmieniane raz w miesiącu, a intencje wysyłane e-mailowo zbiorczo raz w roku. Wszystkie intencje zasadzone są na prośbie o łaskę ochrony dzieci przed wszelkim złem,
zwłaszcza tym, jakie może wypływać z naszych słabości i grzechów. Maryi powierzamy drogi
ich rozwoju i ufamy ze Ona doprowadzi je do Jezusa.

Modlitwa to najpiękniejszy dar jaki możemy dać naszym dzieciom.

Nie ma takiej sprawy, której nie można rozwiązać za pomocą różańca. /S. Łucja z Fatimy/

zgłoszenia – wolnymalgorzata@gmail.com