Dzień Edukacji Narodowej


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – święta wszystkich Nauczycieli i Pracowników szkoły składamy  serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za dotychczasową pracę na rzecz społeczności szkolnej. Kształcenie i wychowanie młodzieży jest prawdziwą misją wymagającą pasji, oddania i ogromnego nakładu sił. To droga niepozbawiona trudności, ale dająca w zamian wiele satysfakcji, szczególnie gdy widzimy wymierne efekty swojej pracy.

Drodzy Nauczyciele, jesteście dla swoich wychowanków drogowskazem służąc im radą i przykładem. Dzięki swojej energii rozbudzacie w nich ciekawość, pomagacie odkrywać talenty, skłaniacie do zadawania pytań. To piękne i zarazem odpowiedzialne zadanie.

Za to zaangażowanie  serdecznie podziękujemy. Bez Waszego wsparcia i entuzjazmu szkoła nie mogłaby dobrze wypełniać swojej edukacyjnej i wychowawczej roli.

Życzymy, aby  twórcza energia pozwoliła na realizację wszystkich planów i zamierzeń, a praca w szkole była źródłem satysfakcji.