2019-10-06 Ogłoszenia


  1. I Niedziela-Adoracja Najświętszego Sakramentu po mszy św.

  2. Różaniec w październiku codziennie o g. 17:30, w niedzielę po pierwszej mszy św.

  3. Polecamy uczestnictwo we mszy św. i zamawianie intencji mszalnych z okazji ważnych wydarzeń życia.

  4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej złożonej na stoliku, za ławkami.

  5. Solenizantów i jubilatów tygodnia otaczamy serdeczną modlitwą
    i powierzamy opiece MB Wspomożenia Wiernych..