Próbna matura w LO


Wczoraj i w dniu dzisiejszym odbywała się w naszej szkole próbna matura.

Wczoraj maturzyści próbowali swoich sił z języka polskiego, natomiast dziś z matematyki. Wszyscy potraktowali próbę bardzo poważnie. Maturzyści cieszą się,że szkoła organizuje często próbne matury. Ich zdaniem bardzo pomaga im to w oswojeniu się, nie tylko z procedurami przebiegu egzaminu, także, jak przyznają, jest dla nich bardzo cenne to, że próbna matura pomaga im uświadomić sobie skalę trudności, zakres materiału, sposób, a jaki sprawdzana jest ich wiedza.Jest to dla nich doświadczenie, którego niesposób przecenić. Może dlatego mamy stuprocentową “zdawalność” na maturach. Tak więc ćwiczymy, aż do kwietnia!