2019-09-15 Ogłoszenia


 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

 2. Dziś o g. 11:30 modlimy się z rodzicami, wychowawcami i dziećmi, a wieczorem o 20:00 adorujemy Najświętszy sakrament polecając ich Dobremu Pasterzowi.

 3. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.

 4. We wtorek różaniec polecający we wspólnej modlitwie naszych bliskich zmarłych Panu Bogu.

 5. Na szczególny dzień modlitwy w intencji dzieci i młodzieży zapraszamy w święto św. Stanisława Kostki w środę 18 września o godz. 18:00

 6. W środę nabożeństwo do NMP Wspomożenia Wiernych o g. 17:30.

 7. W sierpniu 50 lat temu biskup udzielił ks. Tadeuszowi święceń kapłańskich.
  W przyszłą niedzielę o g. 11:30 pragniemy celebrować jubileuszową uroczystość 50-lecia prezbiteratu.

 8. Polecamy zamawianie uczestnictwo we mszy św. i zamawianie intencji mszalnych z okazji ważnych wydarzeń życia.

 9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej złożonej na stoliku, za ławkami.

 10. Solenizantów i jubilatów tygodnia otaczamy serdeczną modlitwą
  i powierzamy opiece MB Wspomożenia Wiernych..