Uroczyste zakończenie roku w szkołach średnich


Zakończenie roku w szkołach średnich rozpoczęła, zgodnie z tradycją msza święta.Ciąg dalszy odbył się w auli.

Ten rok to także ostatni rok funkcjonowania Zasadniczej Szkoły Zawodowej, której miejsce zajęła obecnie Szkoła Branżowa. Były więc dyplomy czeladnicze dla ostatnich absolwentów Szkoły Zawodowej. Zostały także wręczone nagrody dla najlepszych uczniów wszystkich szkół średnich, oraz dla wolontariuszy. Były również występy artystyczne naszej wyjątkowo uzdolnionej młodzieży, znakomita recytacja Noemi z 2 LA,bardzo ciekawy szkolny rap w wykonaniu Kuby i Jędrka z 1LA , oraz  piękny, jak zwykle śpiew Dominika z 2La i Michaliny z 3Gb. Przed Wami już czas odpoczynku. Życzymy Wam pięknych, radosnych wakacji, a przede wszystkim bezpiecznych.