Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do 4, 5, 7 i 8 klasy SP


Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci przyjętych do IV, V,VII i VIII klasy Szkoły Podstawowej na spotkanie  17.06.2019 r.  o godz. 17:00 w auli szkoły.