[2019-05-19] ogłoszenia


 1. Dziś dzieci z naszej szkoły i z parafii uczestniczą w Rocznicy pierwszej do Komunii św. Proszę o modlitwę w ich intencji jak i ich rodzin.

 2. Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców na mszę św. szkolną na g. 11:30. i na Adorację Rodzin na g. 20:00.

 3. W Piątek przypada uroczystość NMP Wspomożenia Wiernych.
  Przygotowujemy się do niej przez codzienną nowennę o g. 17:30. Zapraszamy na uroczystą mszę św. odpustową na g. 18:00.

 4. Naszemu diakonowi Jakubowi w najbliższą sobotę w Lądzie nad Wartą zostaną udzielone święcenia kapłańskie. Prosimy o modlitwę w Jego intencji.

 5. Sakramentu bierzmowania udzieli młodzieży w naszej kaplicy ks. bp Witalij Krywickij z Kijowa również w sobotę o g. 18:00.

 6. Przez cały miesiąc gromadzimy się na nabożeństwach majowych. Zapraszamy do tej szczególnej maryjnej modlitwy codziennie o godz. 17:30, w niedziele po pierwszej mszy św. Zachęcamy do śpiewu litanii także przy kapliczkach na terenie parafii i w domach.

 7. Intencje na niedzielę zamawiamy z wyprzedzeniem min. miesięcznym.
  W tygodniu możemy na bieżąco możemy zamawiać intencje mszalne.

 8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej złożonej na stoliku, za ławkami.

 9. Wszystkich solenizantów i jubilatów powierzamy opiece
  MB Wspomożenia Wiernych.