Studenci promują zdrowie wśród uczniów naszej szkoły.


8 kwietnia w naszej szkole gościliśmy 11 studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, studiujących  kierunek  “Zdrowie publiczne”  na  Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.

Studenci, pod przewodnictwem dr Haliny Budis przygotowali dla uczniów klasy pierwszej  bieg zadaniowy z różnorodnymi, atrakcyjnymi zadaniami. Dzieci zdobywały lub utrwalały wiedzę dotyczącą zdrowego żywienia a także znaczenia aktywności ruchowej i snu dla prawidłowego rozwoju i zdrowia. Były  to dwie godziny bardzo intensywnych zajęć. Za wykonane zadania dzieci otrzymały dyplomy i nagrody. Serdecznie dziękujemy!
(wm)