XI Konkurs Języka Angielskiego The Lord of English


Kolejny raz odbył się w naszej szkole konkurs sprawdzający znajomość języka angielskiego wśród uczniów szczecińskich szkół podstawowych. Składał się on z dwóch etapów.  Pierwsza cześć      -pisemna zawierała pytania dotyczące znajomości słownictwa, gramatyki oraz komunikacji  i pozwoliła wyłonić 10. finalistów. Znaleźli się wśród nich uczniowie ze szkół: SP 37, SP 16, SP 3, SP 58 oraz uczniowie naszej szkoły podstawowej.

W drugiej części  uczniowie odpowiadali na pytania prezentowane przez uczniów w postaci scenek  oraz w formie multimedialnej. Organizatorzy konkursu przygotowali w tym roku pytania dotyczące między innymi realioznawstwa.  Uczniowie musieli się orientować, czym jest Brexit. Konkurs wygrała uczennica SP 37.  Gratulujemy!

Nauczyciele języka angielskiego