Sprawozdanie po XIX Konkursie stolarskim


W dniu 08 kwietnia 2019 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy byli już po raz dziewiętnasty organizatorami  Konkursu Stolarskiego, w którym udział wzięli uczniowie zarówno techników, jak i zasadniczych szkół zawodowych, kształcących w zawodach drzewnych: technik technologii drewna i stolarz.

W konkursie wzięło udział 25 uczestników z Polski między innymi z takich miast jak: Gdańsk, Słupsk, Bydgoszcz, Września, Poznań, Trzciniec, Stargard. Po raz pierwszy gościliśmy w murach naszej szkoły ucznia i opiekuna z Państwowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Ślaskim.  Naszą Zasadnicza Szkołę Zawodową reprezentowali uczniowie – Jacek Strzelecki, Jakub Żygłowicz oraz Zofia Dumicz. Konkurs, mający na celu podniesienie rangi tych zawodów, promuje jednocześnie kształcenie zawodowe, dając także młodym adeptom sztuki stolarskiej  – możliwość zaprezentowania swoich praktycznych umiejętności oraz wymiany doświadczeń z kolegami z całej Polski.

Honorowy patronat nad konkursem objęły następujące instytucje: Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin, Urząd Marszałkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Powiatowy Urząd Pracy.

Przypomnijmy, że tegorocznym zadaniem konkursowym było przygotowanie przybornika na artykuły piśmiennicze,, według wzoru podanego w formie rysunku technicznego. W zadaniu konkursowym uczniowie musieli przyciąć wymagane elementy  na odpowiednią długość, natrasować miejsca połączeń na jaskółczy ogon, pozacinać, dopasować oraz skleić elementy w całość.

Przyszli stolarze musieli wykazać się umiejętnościami w zakresie ręcznej obróbki drewna, montażu wyrobu oraz obróbki wykończeniowej. Jury składało się z ekspertów – praktyków. Inspektorzy szczecińskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy inspektorzy pracy – panowie Tomasz Socha oraz Piotr Wawruszczak oceniali uczniów pod kątem znajomości przepisów BHP. Natomiast przedstawiciele firmy Ikea Industry Poland z oddziałem w Stepnicy technolodzy i kontrolerzy jakości – panowie Paweł Soliński oraz Łukasz Dolny oceniali prace uczestników konkursu pod względem precyzji, funkcjonalności wykonania oraz estetyki wyrobu.

Pierwsze i trzecie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie kolejno: Paweł Bochan-Bochanowicz i Damian Kula. Drugie miejsce zajął Jacek Strzelecki z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie. Wszyscy oni otrzymali elektronarzędzia, przydatne w pracy stolarza, a ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Fundację Rzemiosła Szczecińskiego. Każdy z uczestników konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek przygotowany przez instytucje patronujące konkursowi.

Wszystkim uczniom   i opiekunom, biorącym udział w   konkursowych zmaganiach stolarskich, serdecznie gratulujemy pasji i zaangażowania, życząc w przyszłości wielu dalszych sukcesów.

Joanna Obuchowska