4 i 5 klasy SP w Trzęsaczu- warsztaty ,, Morze i jego tajemnice”


Wyjazd klas 4 i 5 SP  zorganizowany został w ramach projektu ,, Morze i jego tajemnice- rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś”, projekt zakłada realizację spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, obejmujących warsztaty muzealne związane z dziedzictwem kulturowym oraz terytorialnymi zasobami, rybactwem i akwakulturą.


Dzień w Trzęsaczu pełen wrażeń minął bardzo szybko. W programie były warsztaty muzealne o tematyce morskiej, animacje, zabawy, gry, quizy o tematyce Morza Bałtyckiego, zajęcia plastyczne o tematyce morskiej oraz poruszające ważne tematy w obszarze ekologii.  Uczniowie odbyli w słońcu spacer na klif z przewodnikiem, wysłuchali opowieści pt. ,, Ekosystem wodny i my”,