4 i 5 klasy SP w Trzęsaczu- warsztaty ,, Morze i jego tajemnice”


Wyjazd klas 4 i 5 SP  zorganizowany został w ramach projektu ,, Morze i jego tajemnice- rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś”, projekt zakłada realizację spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, obejmujących warsztaty muzealne związane z dziedzictwem kulturowym oraz terytorialnymi zasobami, rybactwem i akwakulturą.

Read more…