Turniej Wiedzy Pożarniczej


22 marca 2019 w piątek młodzież naszej szkoły wzięła udział w  42
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą  “Młodzież Zapobiega Pożarom .

Do turnieju przystąpiły 2 drużyny  z LO . Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą  i umiejętnościami w zakresie ochrony ludności, ekologii ,ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej . Do ścisłego finału  turnieju zakwalifikowały się tylko  4 osoby , w tym dwoje naszych uczniów . Basia Kochmańska  zajęła  ostatecznie II miejsce , a Dominik Szafraniak  III  i otrzymali fajne nagrody rzeczowe             

( zegarek i plecak ) .I.B.