Osobowość Roku 2018


Dyrektor naszych szkół ks. Leszek Zioła zwyciężył w plebiscycie Głosu Szczecińskiego w kategorii ,,Działalność społeczna i charytatywna” i na uroczystej gali przyznania prestiżowych tytułów uzyskał zaszczytny tytuł ,, Osobowość Roku 2018″.

Ksiądz Leszek Zioła był nominowany za działalność wykraczającą daleko poza codzienne obowiązki, za  systematyczną pracę z młodzieżą defaworyzowaną, z trudnościami wychowawczymi oraz ich rodzinami.

Gratulujemy księdzu z całego serca.