“Licealista w świecie nauki” – inauguracja.


,,LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI’’

15 lutego 2019 roku, uczestniczyliśmy w inauguracji kolejnej edycji projektu ,,Licealista w świecie nauki”

Inauguracja odbyła się w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT .
Projekt realizowany będzie przez pracowników Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
W projekcie uczestniczą uczniowie klas II LO, którzy są w grupie realizującej biologię w zakresie rozszerzonym. Udział w projekcie stwarza możliwości poznania specyfiki badań naukowych, samodzielnego wykonywania zadań w oparciu instrukcje, opracowanie otrzymanych wyników i ich prezentację na zakończenie projektu.
TEMAT PROJEKTU: ,,Polimerowe kapsułki dla medycyny ‘’będziemy realizować w Instytucie Polimerów, Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych ZUT.

Opiekun grupy.