Zakochaj się…


Nasza szkoła wzięła udział w projekcie pt. “Zakochaj się…” zorganizowanym przez wydawnictwo Nowa Era. Ma on, na celu propagowanie czytania i zachęcanie do “przyjaźni” z książką.

Zgodnie z regulaminem opracowaliśmy cele, opis oraz propozycje działań i wzięliśmy udział w głosowaniu internetowym. Zaangażowani zostali w to, wszyscy uczniowie naszych szkół, po to, aby osiągnąć jeden, wspólny cel.
Dziękujemy wszystkim, za otwartość i współpracę – aktywne uczestnictwo w “życiu czytelniczym” szkoły.