Powołanie do życia Klubu Miłośników Biblioteki (KMB)


Nasza bibliotekarka Danuta Łempicka założyła na terenie szkoły Klub Miłośników Biblioteki, który zrzesza ochotników-przyjaciół książki. Pomagają oni w bibliotece, bibliotekarz inspiruje ich pracę oraz prowadzi szkolenia biblioteczne.

Członkowie klubu, dyżurują w bibliotece i czytelni, dbają o estetykę lokalu, informują uczniów o imprezach czytelniczych i zachęcają czytelników do korzystania z niej.
Każdy członek posiada swój identyfikator z logo KMB.
Wspólnie zaczęliśmy realizować wiele akcji aktywizujących, aby poruszyć całą brać uczniowską szkoły i rozbudzić w uczniach zamiłowanie do książek.
W październiku br. z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych wykonaliśmy gazetkę pt. “Dowolność czytania