Maturzyści na warsztatach przeciw dyskryminacji.


Klasy trzecie naszego Liceum, będąc na wycieczce w Krakowie wzięły udział w “Warsztatach antydyskryminacyjnych”, zorganizowanych przez Żydowskie Muzeum Galicja.

Jak bardzo potrzeba dziś uczyć młodych ludzi tolerancji i poszanowania dla drugiego człowieka, nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego nasza młodzież z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem brała udział w warsztatach, podczas których dowiedziała się o wielu bardzo ważnych zagadnieniach i problematyce związanej między innymi z : procesem stereotypizacji funkcjonowania uprzedzeń, oraz różnych form dyskryminacji, mową nienawiści, roli świadka w sytuacjach konfliktowych, dekonstrukcji przekazów medialnych pod kątem mowy nienawiści i treści dyskryminacyjnych oraz “Piramidą nienawiści” Gordona Allporta.