Ogólnopolski Konkurs Alfik Humanistyczny 2018


12 grudnia 2018 r. odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs ALFIK HUMANISTYCZNY. Wzięło w nim udział 60 uczniów. Celem konkursu jest promocja uzdolnionej humanistycznie młodzieży, popularyzacja literatury, sztuki i kultury języka polskiego oraz rozwijanie zainteresowań i kompetencji osobistych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną pod koniec stycznia 2019 r.

BF