Szczecin- moje miasto w legendzie.


Legendy są integralną tradycją każdego miasta. Jako mieszkańcy Szczecina powinniśmy znać zarówno jego historię, jak i legendy oraz anegdoty związane z najpopularniejszymi miejscami czy postaciami miasta.

Read more…