Charytatywnie dla zwierząt


,,Najmniejsza pomoc znaczy więcej niż największe chęci.’’
Oscar Wilde

Jak co roku w naszej szkole odbyła się zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt, która trwała  od 1 do 30 października.

Celem akcji było uwrażliwienie dzieci na los bezdomnych zwierząt oraz niesienie im pomocy.

W czasie trwania zbiórki dzieci brały też udział w zajęciach edukacyjnych, na których zdobywały wiedzę na temat problemu bezdomności zwierząt i potrzebie pomocy instytucjom, takim jak schroniska dla bezdomnych zwierząt. W efekcie wspólnych starań  dla psów zebraliśmy: 25 puszek, 57,4 kg suchej karmy i 3,175 kg smakołyków i mokrej karmy.

Koty otrzymały: 16 puszek, 12,4kg suchej karmy i 6,850 kg smakołyków i mokrej karmy.

Wszystkie dary zostały przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy alei Wojska Polskiego 247 w Szczecinie. Po raz kolejny udowodniliśmy, że nie jest nam obojętny los porzuconych i bezdomnych zwierząt.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji, serdecznie dziękujemy.

BF