Dzień Edukacji Narodowej


Tym, którzy prowadzą nas do źródeł
wiedzy, tym, którzy potrafią chwycić tę nić
z kropel i ze lśnień, dedykujemy
ogród zaczarowany.

Piątek stał się ogrodem zaczarowanym dla całej szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Obchody tego święta rozpoczęliśmy od Mszy św., w trakcie której uczniowie pierwszych klas złożyli uroczystą przysięgę i zostali   oficjalnie pasowani. Następnie udaliśmy się do auli, aby obejrzeć program artystyczny będący poetyckim kwiatkiem dla każdego nauczyciela. Wszyscy wychowawcy otrzymali od swoich klas podziękowania za pracę i serce im okazywane. Gimnazjaliści dla swoich nauczycieli przygotowali występ artystyczny M.Gogola „Ożenek”.

Dziękujemy wszystkim za pamięć i wdzięczność.