Tropiciel muzealny- kl. 1Pa.


We wrześniowy poranek, 28 września br., uczniowie z klasy 1A udali się do Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie przy ulicy  Staromłyńskiej, aby wziąć  udział w lekcji muzealnej pt. „Tropiciel muzealny” .

Prowadząca  lekcję, pani Krystyna Milewska, w interesujący sposób opowiadała dzieciom o roli i zadaniach muzeum. Uczniowie dowiedzieli się:  jak należy zachowywać się w tym miejscu, dlaczego gromadzimy i chronimy zabytki kultury, w jaki sposób są przechowywane oraz konserwowane eksponaty, co to są dzieła sztuki i jak powstają wystawy. Podczas spotkania dzieci wzięły udział w zabawach edukacyjnych, rozwiązywały zadania, odszukiwały  elementy na obrazach, rzeźbach. Specjalnie przygotowane zagadki i zadania pobudziły wyobraźnię dzieci i zachęciły je do rozmowy na temat kultury i sztuki.

Na koniec zajęć, już w szkole, uczniowie  kolorowali obrazek przedstawiający szlachecki kołpak.

BF