Nowy parking


Zapraszamy Pracowników naszych szkół oraz Rodziców do korzystania z nowego, “tymczasowego” parkingu umieszczonego za składem drewna. Powinien ułatwić dojazd i zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.