Dzień Owada


Klasa IIIPa wzięła udział  w  Zachodniopomorskim  Dniu Owada, zorganizowanym już po raz dziewiąty przez Wydział Kształtowania Środowiska i
Rolnictwa ZUT.

W tym roku  dzieci uczestniczyły w warsztatach pt.: “Chemia barw i wybuchów”,  oglądały zgromadzone okazy owadów oraz roślin owadożernych oraz mogły sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą w twórczej strefie, przygotowanej specjalnie dla młodszych uczniów.

(WM)