Promyki sukcesu w klasach 4-7 SP


Po raz pierwszy podsumowaliśmy działalność pozalekcyjną i konkursy w klasach 4-7.

Do tej imprezy przyzwyczajeni byli już uczniowie gimnazjum, teraz też chwalimy się sukcesami naszych uczniów szkoły podstawowej. Bardzo się cieszymy z ich wyników, przygotowując się do uroczystości, byliśmy zaskoczeni ilością wszystkich wyników, jakie udało się osiągnąć naszym podopiecznym. Wszystkich uczniów, którzy stanęli wyróżnieni  na scenie był 46. Jesteśmy dumni z nich i liczymy na dalsze ich sukcesy.