Zajęcia gimnazjalistów na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT


Klasa 2 Gb na Wydziale Budownictwa i Architektury na zajęciach ,,O wodzie w budownictwie” poznawała, doświadczała, uczniowie  mierzyli i liczyli. Było dużo ciekawostek również z dziedziny  fizyki.  

Zajęcia zorganizował i poprowadził  Pan Krzysztof Tarnowski.  Wzbudziły one duże zainteresowanie naszych uczniów.