„Szlakiem legend i historii prawdziwych”


Uczniowie z klasy 3 PB, 27 kwietnia br., wybrali się na wycieczkę po Szczecinie „Szlakiem legend i historii prawdziwych”.

Na Bramie Portowej spotkali się z panią przewodnik. Tam dowiedzieli się, jak kiedyś budowano miasta, czemu służyły bramy i umocnienia.  Potem był wjazd windą na taras widokowy katedry św. Jakuba, podziwianie miasta z góry i  odszukiwanie znajomych miejsc. Uczniowie dowiedzieli się  o średniowiecznych pielgrzymach i tajemniczych znakach na drzewach, a następnie podziwiali  wnętrza katedry. W Muzeum Tradycji Regionalnych przy ul. Staromłyńskiej zwiedzili wystawę „Złoty wiek Pomorza ”. Dzieci zapoznały się z dynastią panującą w Księstwie Pomorskim, dowiedzieli się, skąd się wzięło „nazwisko” książąt, co pozostało do naszych czasów po potężnych władcach i obejrzeli książęce stroje i klejnoty wydobyte z krypty. Zarówno w muzeum, jak i na zamku pani przewodnik przypomniała uczniom  o Sydonii oraz pokazała na przepięknym przykładzie mapy Lubinusa, jak w dawnych czasach powstawały mapy. Pod pomnikiem księcia Bogusława X i Anny Jagiellonki uczniowie dowiedzieli się  o najwybitniejszym władcy z pomorskiej dynastii i jego zasługach dla naszego regionu. Poznali też  legendę związaną z pomnikowym platanem rosnącym przy Trasie Zamkowej. Potem uczniowie przeszli do Zamku Książąt Pomorskich siedziby dawnych władców Księstwa Pomorskiego – jako podsumowanie opowieści o książęcym rodzie.

Wycieczka wszystkim bardzo się podobała.

(BF)