Licealiści prowadzą chemię dla Gimazjum.


Licealiści w ramach Dni Nauk Matematyczno Przyrodniczych

przeprowadzili w klasach trzecich GM doświadczenia z identyfikacji cukrów oraz białek. Próba Trommera oraz reakcja biuretowa bardzo pomogły młodszym kolegom w powtorzeniu wiadomości przed egzaminem gimnazjalnym.