Echo po XVIII KONKURSIE STOLARSKIM


W dniu 09 kwietnia 2018 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy byli już po raz osiemnasty organizatorami Międzynarodowego Konkursu Stolarskiego, w którym udział wzięli uczniowie zarówno techników, jak i zasadniczych szkół zawodowych, kształcących w zawodach drzewnych: technik technologii drewna i stolarz.

W konkursie wzięło udział 28 uczestników z Polski między innymi z takich miast jak: Gdańsk, Słupsk, Bydgoszcz, Turek, Września, Chojna, Stargard Szczeciński. Po raz pierwszy gościliśmy w murach naszej szkoły reprezentacje uczniów i opiekuna z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.  Naszą Zasadnicza Szkołę Zawodową reprezentowali uczniowie – Jacek Strzelecki, Jakub Skotnicki oraz Kamil Kuranc. Konkurs, mający na celu podniesienie rangi tych zawodów, promuje jednocześnie kształcenie zawodowe, dając także młodym adeptom sztuki stolarskiej  – możliwość zaprezentowania swoich praktycznych umiejętności oraz wymiany doświadczeń z kolegami z całej Polski.

Honorowy patronat nad konkursem objęły następujące instytucje: Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin, Urząd Marszałkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Powiatowy Urząd Pracy.

Przypomnijmy, że tegorocznym zadaniem konkursowym było przygotowanie tacy na przekąski i napoje, według wzoru podanego w formie rysunku technicznego. W zadaniu konkursowym uczniowie musieli przyciąć wymagane elementy  na odpowiednią długość, natrasować miejsca połączeń na jaskółczy ogon, pozacinać, dopasować oraz skleić elementy w całość.  Następnie zamontować do tych elementów dno tacy przy pomocy wkrętów.

Przyszli stolarze musieli wykazać się umiejętnościami w zakresie ręcznej obróbki drewna, montażu wyrobu oraz obróbki wykończeniowej. Jury składało się z ekspertów – praktyków. Inspektorzy szczecińskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy inspektorzy pracy – panowie Tomasz Socha oraz Piotr Wawruszczak oceniali uczniów pod kątem znajomości przepisów BHP. Natomiast przedstawiciele firmy Ikea Industry Poland z oddziałem w Stepnicy technolodzy i kontrolerzy jakości – panowie Wojciech Kubacki oraz Tomasz Budziński oceniali prace uczestników konkursu pod względem precyzji, funkcjonalności wykonania oraz estetyki wyrobu.

Pierwsze i trzecie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy  kolejno: Kacper Mielcarz i Dawid Michalski. Drugie miejsce zajął Tomasz Krzysztofik z Zespołu Szkół nr. 1 w Stargardzie. Wszyscy oni otrzymali elektronarzędzia, przydatne w pracy stolarza, a ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Fundację Rzemiosła Szczecińskiego. Każdy

z uczestników konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek przygotowany przez instytucje patronujące konkursowi.

Wszystkim uczniom   i opiekunom, biorącym udział w   konkursowych zmaganiach stolarskich, serdecznie gratulujemy pasji i zaangażowania, życząc w przyszłości wielu dalszych sukcesów.

Joanna Obuchowska