Nabór do 7 klasy Szkoły Podstawowej


Zapraszamy szóstoklasistów do naszej szkoły. Ogłaszamy nabór do 7 klasy.

1. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego jest szkołą niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Towarzystwo Salezjańskie z siedzibą w Pile.

3. Organem nadzoru pedagogicznego jest  Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.

4. Szkoła realizuje ramowy plan i program nauczania oraz stosuje zasady oceniania,   klasyfikowania i promowania uczniów ustalone przez MEN.

5. Zwiększona ilość godzin w stosunku do ramowego planu nauczania ustalonego przez MEN. Możliwość utworzenia klasy profilowanej, w tym matematyczno-informatycznej.

6. Wykwalifikowana, stabilna kadra pedagogiczna.

7. Bardzo wysokie wyniki zewnętrznego sprawdzianu po szóstej klasie od pierwszych sprawdzianów do 2016 roku.

8. Znaczne osiągnięcia  uczniów w konkursach przedmiotowych.

9. Szkoła cieszy się uznaniem środowiska lokalnego.

10. Nasi absolwenci z wielkim  sukcesem dostają się do wybranych szkół, realizują swoje pasje zawodowe w kraju  i na arenie międzynarodowej.

11. Lubimy naszych uczniów, a oni lubią szkołę.