To naprawdę był Future Compass


Dnia 16.03. 2018 r. uczniowie klasy 3Gb i 3Gc wzięli udział w warsztatach organizowanych przez szczecińskich licealistów. Projekt ten organizowany jest w ramach olimpiady praktycznej Zwolnieni z Teorii  i ma za zadanie poruszyć konkretny problem społeczny.

Przedsięwzięcie zrealizowano w Szczecińskim Inkubatorze Kultury, który jest instytucją wspierającą takie społeczne inicjatywy. Uczniowie brali udział w trzygodzinnych zajęciach prowadzonych przez panią psycholog Paulinę Jastrzębską, doradcę zawodowego Elżbietę Stelmach i przez samych licealistów (z LO2, LO13, LO5 i LO6). Projekt naświetla dylemat, przed jakim stoją absolwenci szkoły gimnazjalnej, tj. jak wybrać odpowiednią klasę, która rozwinie i ułatwi wybór wymarzonego, ale też odpowiedniego kierunku studiów, a w przyszłości umożliwi pracę w pożądanym zawodzie. Future Compass ma na celu ułatwić takie decyzje. Zajęcia zostały podzielone na dwa bloki: humanistyczny i ścisły. W  każdej części zaprezentowano przedmioty, które warunkują wybór powszechnych, ale także nowych, niestandardowych kierunków studiów związanych z dziedzinami, które dopiero rozwijają się. Przewidziano też warsztaty na temat stylów myślenia (FRIS) oraz ćwiczenia  z kreatywnego myślenia. Nie mniej ważne, a z całą pewnością bezcenne były informacje, jak z perspektywy licealisty przebiega nauka wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Gimnazjaliści mieli także możliwość poznania wielu efektywnych metod nauki i sposobów zapamiętywania nowych informacji.

Prowadzący zachęcali uczniów do startowania w olimpiadach przedmiotowych
oraz podejmowania wszelkich form aktywności, także pozaszkolnych.

 

Pragnąc trafić do jak największego grona odbiorców, licealiści będą przeprowadzali prelekcje przeznaczone dla osób, które nie brały udziału w warsztatach.

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://futurecompass.info/ ;

o Olimpiadzie Praktycznej- na stronie: https://zwolnienizteorii.pl/