Pierwsze osiągnięcia w konkursach przedmiotowych SP i GM


Uczniowie  klasy 4, 6 i 7 oraz gimnazjaliści z klasy 2 i 3  mają za  sobą pierwsze  sukcesy w konkursach przedmiotowych.

Jeśli nasze przewidywania się sprawdzą to  w szkole  podstawowej  4 uczniów uzyska tytuł laureata i 6 tytuł finalisty, w gimnazjum natomiast  5 uczniów uzyska tytuł  laureata i 9 tytuł  finalisty w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.   Ksiądz Dyrektor na  ,, Słówku” pogratulował wszystkim uczniom osładzając im dzień malutkim prezencikiem.  Zgodnie z tradycją szkoły spotkamy się jeszcze  z nimi oraz  innymi uczniami, którzy również mają osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na  szkolnej uroczystości -,,Promykach sukcesu”.  Życzymy dalszych sukcesów naszym uczniom i ich nauczycielom.

(bs)