Licealista w świecie nauki


Licealista w świecie nauki – to hasło projektu,

do którego przystąpili uczniowie kl.II LO – dla których, biologia jest przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym. Pod kierunkiem pracowników naukowych Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT,  będziemy realizować temat ,,Komórki rozrodcze – komórki wyjątkowe.’’ 07.12.17. uczestniczyliśmy w inauguracji projektu w auli ZUT.

Opiekun uczniów.