[GIM] Podsumowanie osiągnięć w roku szkolnym 2017/18


Szkolne konkursy przedmiotowe
Konkursy przedmiotowe organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
Konkursy organizowane przez Towarzystwo na rzecz Młodzieży Uzdolnionej
Konkursy ogólnopolskie
Inne