Ogólnopolski Test Ortograficzny organizowany  przez Centrum Edukacji Szkolnej


Ogólnopolski Test Ortograficzny organizowany  przez Centrum Edukacji Szkolnej
Laureaci

Igor Niełacny– klasa 3Pb

Gabriel Żukowski– klasa 3Pb

Maria Włodarczyk– klasa 3Pb

Julia Maksymów– klasa 6Pb

Olga Bieława – klasa 4Pc

Wyróżnieni
Blanka Mularczyk– klasa 3Pa

Jakub Kacperski -klasa 3Pb

Antonina Bloch– klasa 3Pb

Aleksander Obrycki– klasa 3Pa

Karolina Bloch-klasa 6Pa

Oliwia Lewandowska-klasa 5Pb

Amelia Rus– klasa 3Pb

Michał Małasiak -klasa 6Pb

Zuzanna Wolny– klasa 7Pb